Rotavdrag

Skattereduktion 30%

Exempel på ROT-tjänster 

Anläggningsarbeten
Rengöring och underhåll av bostad
Markarbeten i trädgård
 

Rutavdrag

Skattereduktion 50%

För personer under 65 år är skattereduktionen maximalt 25000 kr per år. För personer över 65 år är reduktionen maximalt 50000 kr per år.

Exempel på RUT-tjänster

Trädgårdsskötsel
Gräsklippning
Häckklippning
Snöröjning
Rabattrensning