Trädgårdstjänster

Vi utför olika slags trädgårds och grönytearbeten åt privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar. Vi går även in som underentreprenörer åt större företag.

Några exempel på vad vi gör

Gräsklippning
Häckklippning
Rabattrensning
Uderhåll gräsmatta ( vertikalskärning, gödning osv)
Bortforsling av skräp

Övriga tjänster

Några exempel

Snöröjning och salt/grusning
Transporttjänster av material, bilar, maskiner
Fönsterputsning
Tillsyn av din fastighet om du te x är bortrest